Διεθνή Πιστοποιητικά

 

Η πιστοποίηση είναι αδιαπραγμάτευτη στην αγορά ενός διαμαντιού.  

Η αξία , ποιότητα , αυθεντικότητα ενός διαμαντιού 0,25ct-0,30ct  και άνω, στη GALLERY DIAMOND  συνοδεύεται εκτός του πιστοποιητικού της εταιρείας και από διεθνή πιστοποιητικά όπως G.I.A, H.R.D,I.G.I.

 

  

Το GEMMOLOGICAL ASSOCIATION OF AMERICA (GIA) , INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL INSTITUTE (IGI) και η DIAMOND HIGH COUNCIL (HRD) είναι σήμερα, οι κορυφαίοι διεθνείς οργανισμοί εκτίμησης και αξιολόγισης διαμαντιών.

Τα διαμάντια μπορούν να παραδοθούν στον ιδιοκτήτη σφραγισμένα σε ειδική συσκευασία ασφαλείας μικροφίλμ.

Τέλος, αυτά τα διαμάντια έχουν καταγραφεί σε διεθνείς καταλόγους και αν είναι επιθυμητό,μπορούν να χαραχθούν με το μοναδικό αριθμό τους με λέιζερ, γύρο από την εξωτερική πλευρά τους.

 


 I.G.I. sealed diamond    I.G.I.Diamond Rep.

 Έαν έχετε ήδη επιλέξει το διαμάντι σας από την συλλογή Διαμαντιών μας, παρακαλώ ζητήστε ένα αντίγραφο Πιστοποιητικού.

 

 

 

HRD LAB
http://www.hrdantwerplink.be/