Προσωπικά Δεδομένα

 

Πληροφορίες 

 Σύνδεσμοι

 Πως χρησιμοποιούμε τις Πληροφορίες

 Ασφάλεια

 Η Κοινοποίηση των Πληροφοριών σας

Cookies 

 

Η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές τις οποίες ακολουθεί η «Gallery Diamond" ("GD" ή"εμείς"), σχετικά με τη συλλογή, χρήση, αποκάλυψη και προστασία από τους ακόλουθους τύπους πληροφοριών:

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται όταν ("εσείς ή "Χρήστης"), επισκεφθείτε τον [ www.gallerydiamond.com or gallerydiamond.gr ] ιστότοπο ( τον παρόντα Ιστότοπο , το παρόν "ηλεκτρονικό κατάστημα" ).

  Πληροφορίες που αποκτώνται μέσω e-mail από την επικοινωνία μαζί σας που σχετίζονται με την ιστοσελίδα

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 για την « Διαδικασία Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του νόμου 3471/2009  για την «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες".
Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει για τις πληροφορίες που συλλέγουμε με άλλα μέσα (συμπεριλαμβανομένων των εκτός σύνδεσης) ή από άλλες πηγές. Η χρήση αυτού του ιστοχώρου αποτελεί την αποδοχή σας της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τη συγκατάθεσή σας σε οποιαδήποτε δράση που θα αναλάβουμε σε σχέση με τις πληροφορίες σας σε συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Μπορούμε να αλλάξουμε τους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για το λόγο αυτό ενθαρρύνουμε τους χρήστες να επισκέπτονται αυτή τη σελίδα σε τακτά χρονικά διαστήματα.Η συνεχής χρήση αυτής της Ιστοσελίδας μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σημαίνει ότι αποδέχεστε τις αλλαγές.

Πληροφορίες που συλλέγουμε και πως τις Συλλέγουμε 

Ζητάμε να μας παρέχεται ορισμένες πληροφορίες για εσάς αν κάνετε εγγραφή στον Ιστότοπο αυτό ή αν χρησιμοποιείτε  κάποια από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες, όταν συμμετέχετε σε διαγωνισμούς και έρευνες, όταν ανταποκρίνεστε σε αιτήματα για τροφοδότηση πληροφοριών και όταν υποβάλλετε δημοσιεύσεις σε κοινόχρηστους χώρους αυτού του δικτυακού τόπου (π.χ., φόρουμ, ομάδες)
Οι πληροφορίες οι οποίες συλλέγουμε   μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία από τα οποία μπορείτε να αναγνωριστείτε όπως όνομα, email, χώρα, αλλά και πληροφορίες της εταιρείας, όπως επωνυμία, διεύθυνση, πόλη, χώρα, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και το προφίλ της εταιρείας και ορισμένες επιχειρηματικές πληροφορίες των επιχειρήσεων σχετικά με το τι  ασχολείται  και ειδικεύονται . Δεν αποθηκεύουμε στοιχεία πιστωτικών καρτών και σχετικές πληροφορίες όταν ζητάτε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία(εκτός και αν πρόκειται για εγγραφή σας στον ιστότοπο) για τις οποίες υπάρχει επιβάρυνση .

Συλλογή στοιχείων γίνεται και από τα σημεία λιανικής πώλησης της εταιρείας καθώς και από τους αντιπροσώπους και συνεργάτες μας στις πωλήσεις.

επιστροφή

 

 

 Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγονται σε αυτό τον Ιστότοπο για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Για να σας προσφέρουμε αυτό και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες.
  • Για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις αλλαγές σχετικά με αυτό τον Ιστότοπο.
  • Για να σας παρέχουμε με e-mail, φαξ και λοιπές ανακοινώσεις (όπως λήξη και ανακοινώσεις ανανέωσης) σχετικά με το λογαριασμό σας και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που λαμβάνετε, και για σκοπούς τιμολόγησης και είσπραξης.
  • Για οποιοδήποτε άλλο σκοπό που για τον οποίο σας ενημερώνουμε  κατά το χρόνο συλλογής των πληροφοριών ή για οποιαδήποτε άλλο λόγο με τη συγκατάθεσή σας.
  • Για να παρέχουν τα στοιχεία σας στην αναζήτηση των μελών, εάν επιλέξετε να είναι ορατά σε αυτού του είδους αναζητήσεις.

Όλα  περιγράφονται στην παρούσα Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τους χρήστες μας και για τη βελτίωση της ιστοσελίδας μας. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να καθοριστεί τι μέρος του δικτυακού τόπου είναι πιο δημοφιλείς καθώς και να προσδιορίσουμε τα δημογραφικά στοιχεία των χρηστών μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας δίνετε για να σας στείλουμε e-mail, φαξ και άλλες ανακοινώσεις εξ ονόματος του Gallery Diamond και των θυγατρικών μας. Οι ανακοινώσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν e-mail, ενημερωτικά δελτία, καθώς και προσφορές για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της Diamond Gallery. Όλα τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δίνουν την ευκαιρία να επιλέξετε τη διακοπή λήψης στο μέλλον τεύχη του ενημερωτικού δελτίου.

επιστροφή

 

 

 

  Η Κοινοποίηση των Πληροφοριών σας

Η γνωστοποίηση των πληροφοριών σας που συλλέγονται είναι δυνατή μόνο μέσω της αναζήτησης μελών από κάθε εγγεγραμμένο μέλος.

επιστροφή

 

 

 Ασφάλεια

Χρησιμοποιούμε λογικές εγγυήσεις για την προστασία των πληροφοριών που συλλέγουμε σε αυτό το Ιστότοπο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση ή αποκάλυψη τους.

Όλες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές που εκτελούνται μέσω του ηλεκτρονικού  μας καταστήματος και ιδιαίτερα οι συναλλαγές που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (αριθμούς πιστωτικών καρτών, τα δεδομένα των χρηστών, κλπ) είναι πλήρως εξασφαλισμένα. Η ασφάλεια των συναλλαγών γίνεται μέσω πιστοποιητικού ασφαλείας και τη χρήση της τεχνολογίας SSL (Secure Socket Layer). Το SSL είναι σήμερα το παγκόσμιο πρότυπο για τις συναλλαγές στο διαδίκτυο και προσφέρει στον ηλεκτρονικό επισκέπτη του ηλεκτρονικού καταστήματος μια κωδικοποιημένη SSL επικοινωνία των 256 bit.

Χρησιμοποιώντας το πιστοποιητικό SSL το ηλεκτρονικό κατάστημα προσφέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ασφαλείας για τον επισκέπτη :

  • Αξιόπιστη πιστοποίηση του δικτυακού τόπου
  • Απόδειξη της ηλεκτρονικής ταυτότητας του ηλεκτρονικού καταστήματος , όπως φαίνεται σε πιστοποιητικό το οποίο υπογράφεται από μια Αξιόπιστη Αρχή πιστοποίησης.
  • Βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας.

Ταυτόχρονα, η κωδικοποιημένη πρόσβαση και η ασφαλή διανομή των δεδομένων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών εξασφαλίζεται:

  • Για τις συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπου η χρήση της πιστωτικής κάρτας είναι απαραίτητη.
  • Για φόρμες επικοινωνίας, όπου ο επισκέπτης καλείται να εισάγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως , ημερομηνία γέννησης, τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Η gallerydiamond.com έχει πιστοποιηθεί από την Digicert Inc, Αρχές έκδοσης πιστοποιητικών.

Ωστόσο, λόγω του σχεδιασμού του Διαδικτύου και άλλους παράγοντες εκτός του ελέγχου μας , δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η επικοινωνία ανάμεσα σε σας και τους διακομιστές μας θα είναι εξασφαλισμένη  από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους.

Τα εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να κρύψουν τις πληροφορίες τους από  τα άλλα μέλη.

Δικαίωμα στην Πρόσβαση και αλλαγή των πληροφοριών

Ο Διαχειριστής του Ιστοτόπου μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε / όλα τα στοιχεία που αφορούν κάθε μέλος.

επιστροφή

 

 

 Cookies

Δεδομένου της πλειονότητας των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει στους χρήστες πληροφορίες και  καλύτερες υπηρεσίες (κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθύκευση προιόντων σε ένα καλάθι ή στη λίστα υπενθύμισης μεταξύ δύο επισκέψεων κ.α) καθώς και να εκτελέσει τις εντολές σας με τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη  (στο εξής PC) και επιτρέπουν στις ιστοσελίδες,όπως αυτή σήμερα, την εκτέλεση πολλαπλών χρηστών-επιλογές, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή καθώς και για τη συλλογή δεδομένων και τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν προκαλούν οποιαδήποτε ζημιά στον υπολογιστή των χρηστών ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν και διαγράφονται αυτόματα κατά την αποχώρηση από τον χώρο.

Ωστόσο,διευκρινίζεται ότι με τις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επιλέξετε να μπλοκάρουν νέα cookies ή να ζητήσετε να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο.

επιστροφή

 

 

 

 Σύνδεσμοι

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει  το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες, τη διαφήμιση και άλλα υλικά που συνδέονται με ιστοσελίδες που λειτουργούν από τρίτους. Σας ενθαρρύνουμε να ανατρέξετε στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, αν υπάρχουν, των εν λόγω ιστότοπων.

Αυτό το Site λειτουργεί από την: GALLERY DIAMOND

Κεντρικά Γραφεία :
Μητροπόλεως 40,Θεσσαλονίκη - Ελλάδα,
Τηλ.: (+30 2310) 233.151
fax: (+30 2310) 220.786
email: info@gallerydiamond.com

επιστροφή

 


Οι Όροι & οι Προϋποθέσεις ανανεώθηκαν στις 17 Απριλίου 2012.